O proxecto I+Coopera

O proxecto I+Coopera ten como principal obxectivo promover un sector cooperativista más competitivo mediante o impulso de proxectos e actividades diversas de investigación, de desenvolvemento tecnolóxico e innovación.

É unha iniciativa impulsada pola Consellería de Traballo e Benestar a prol do fomento e promoción do cooperativismo en Galicia. Para iso pon a disposición das cooperativas galegas de calquera sector servizos de información, formación, titorización no deseño de proxectos de I+D+i e de divulgación e difusión.

Máis información